İzmir İSG

İzmir İSG, yetişmiş insan gücüyle iş dünyasının her alanında fayda sağlayacak programlar geliştirmek, uygulamak, sürekli iyileştirmek ve değer sağlamak üzere yola çıkmıştır. Tüm faaliyetlerini, kendi alanlarında uzman ve saha deneyimlerine sahip A, B ve C Sertifikalı İSG uzmanı, İş yeri Hekimi ve Sağlık Memurlarından oluşan kadrosu ile sürdürmektedir

İzmir İSG olarak amacımız, hizmetlerini üstlendiğimiz firmalarda, insani ve maddi kayıpları minimize ederek, iş ve uygulanan yönetim sistemlerinin verimliliğini artıran, işletmenin performansına ve çalışanların kişisel gelişim, sağlık ve güvenlik kültürüne katkı sağlayacak projeleri yürütmek, İş sağılığı ve Güvenliği alanında ihtiyaç duyulan tüm periyodik kontrol hizmetlerini uzmanları vasıtasıyla gerçekleştirmektir.

İzmir İSG İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarından korunmayı, hizmet verdiği işyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerini yerine getirmeyi çalışmalarının esası olarak görmektedir.

İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği
İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğridere Mahallesi, Armut Sk. Bornova/İzmir
Telefon : 55555555555